logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Firma INSET s.r.o má dlouholeté zkušenosti i dostatečnou personální a technickou základnu pro realizaci geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrochemických prací, monitoringu, diagnostiky stavebních konstrukcí a expertíz pro stavební účely.

Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštních předpisů.

Autorizace v oboru geotechnika,stavební diagnostika a báňské projektování.

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech:
inženýrská geologie, hydrogeologie, hydrochemie, sanační geologie, environmentální geolo
gie

Provádíme:
průzkumné práceIMG 9554
terénní práce
monitoring stavby
stavební diagnostiku
projektové práce
specifická řešení
laboratorní práce
dozor stavby
vědu a výzkum

Jsme členy v mnoha profesních organizacích jako jsou:
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Česká geotechnická společnost
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Provádíme zhodnocení oblasti z hydrogeologického, hydrochemického a geotechnického pohledu. Posuzujeme možnosti zvýšení kapacit úložných prostorů. Řešíme potencionální nárůst spodní hladiny podzemní vody a iniciaci svahových pohybů, zejména vlivem dalšího přitížení zájmové oblasti.

Jsme odborníci na hydrogeologický, hydrochemický, geotechnický a geodetický monitoring.
- Hydrogeologický monitoring sleduje vliv stavby na změnu odtokových poměrů. Prioritně se skládá z měření úrovní hladin vod s cílem sledovat její změnu a případně změnu směru proudění.
- Hydrochemický monitoring je tvořen pravidelným vzorkováním vod s cílem dokumentovat možné chemické ovlivnění životního prostředí zájmovou stavbou. Zároveň jsou také sledovány přítoky a odtoky vod.
- Geotechnický monitoring je prioritně zaměřen na sledování deformace podloží pod zájmovými stavbami, na jejich stabilitu a na monitoring posunů jednotlivých systémů.
- Geodetický monitoring je součástí geotechnického monitoringu a je zejména zaměřen na sledování posunů budovaných dílčích staveb.

 

IMGP0788DSCN2297


Monitoring je vhodné doplnit pracemi, které v sobě zahrnují prokázání shody výrobků, zejména jeho jakost, sledování dat ČHMU a pravidelné rekognoskace sledované oblasti.
Máme nejmodernější softwarové vybavení: PLAXIS, MODFLOW, MT3D, Civil 3D, FINE, AutoCAD.
Specializujeme se na numerické modelování proudění podzemní vody a transport kontaminantů, rizikové analýzy, vedlejší energetické produkty, výzkum a vývoj. Hodnotíme možná rizika staveb z environmentálního pohledu Řešíme geotechnické, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a hydrochemické projekty. Věnujeme se numerickému modelování, ohodnocení deformací a stabilit zemních těles. Projektujeme a realizujeme monitorovací systémy, včetně jejich vyhodnocení (varovné stavy). Jsme odborníci v oblasti využití vedlejších energetických produktů staveb jako jsou odkaliště a výsypková tělesa.

Spoléhejte na profesionály v oboru.

Divize Energetika
Mánesova 1580/17
470 00 Česká Lípa
Tel.: +420 603 580 735
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.